ŠEMÍKŮV BŘEH

Podpořte nás a sledujte náš profil na Facebooku.
Šemíkův břeh na FB

Co chceme postavit

Nový prostor pro bydlení, ale i nákupy, sport a další volnočasové aktivity, díky kterému ožije nová část smíchovského nábřeží.
Moderní multifunkční areál s živým okolním prostranstvím, které navazuje na klasickou blokovou zástavbu Smíchova. Na území o rozloze tří hektarů chceme umístit přibližně 50 tisíc m² podlažní plochy.

Levý břeh Vltavy, který je od nepaměti zanedbaný a dlouho zarůstal náletovými dřevinami, chceme obohatit o zelenou architekturu určenou nejen pro bydlení, ale i pro volný čas, sportovní aktivity a setkávání.

Kde chceme stavět

Navrhli jsme novou podobu pro současné území na Praze 5, které vymezuje frekventovaná Strakonická ulice, nábřeží Vltavy směrem na Císařskou louku a železniční trať k nádraží Praha-Smíchov.
Srovnejte, jak vypadá lokalita nyní a jak ji plánujeme změnit:
 • Hřebejk
  „Projekt se mi nesmírně líbí, návrh má punc prvotřídní architektury a zároveň otevírá prostor směrem k řece zrcadlově proti Vyšehradu. Za mě je to projekt snů nejen pro budoucí obyvatele, ale pro všechny Pražany, protože jsem přesvědčen, že bude lákat k tomu, aby tam lidi chodili.“
  Jan Hřebejk, režisér
  a smíchovský patriot
 • Bednář
  „Návrh Šemíkova břehu od předního architekta je originální a zároveň vytvořený s kontextuální pečlivostí vůči okolí. Z pohledu urbanisty bych sotva našel lepší příklad zastavění vhodné parcely, který přinese okamžité zlepšení kvality života nejen pro budoucí rezidenty nových domů, ale hlavně pro všechny stávající obyvatele v okolí.“
  Peter Bednár, architekt a urbanista
  (Jakub Cigler Architekti)
Vyberte si pohled pro srovnání
MAPA
A
nahled jižní, pražské panorama
B
nadhled východní, nad Vltavou
C
pohled východní, uličkou u železnice
D
detail nábřeží před železničním mostem
E
detail nábřeží u mola přívozu
F
nadhled z jihu, podél Strakonické ulice
G
pohled ze západu, ulicí Kotevní
H
pohled ze severu, Strakonickou ulicí
I
nadhled ze severu, podél Strakonické ulice
J
nadhled ze severozápadu
K
pohled z Vyšehradského železničního mostu
L
pohled z vyhlídky pod Vyšehradem
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
MAPA
  Stanislav Fiala
  foto: Josef HORÁZNÝ
  „Pro lidi jde aktuálně o velmi neutěšené místo za zdí, my měli to štěstí, že jsme ho dostali do vínku a rádi bychom jej zkultivovali, zapojili do města, otevřeli směrem k Vltavě.“
  Stanislav Fiala,
  architekt projektu

  Proč právě tady?

  01
  V současné době jde o zanedbaný slepý prostor, který nijak nefunguje v rámci struktury Smíchova. Chtěli bychom celý brownfield zkulturnit, otevřít široké veřejnosti, zpřístupnit nábřeží řeky a nabídnout nové možnosti bydlení v centru města.
  02
  Na Smíchově je historické sportoviště, které je však dlouhodobě uzavřené pro veřejnost a mnoho dalších okolních budov je v havarijním stavu. Náš záměr přináší revitalizaci celého území a jeho zpřístupnění.
  03
  Nová náplavka na smíchovském nábřeží se stane příjemným místem, kam budou lidé chodit na procházky či vyjížďky na kole s vyhlídkou na Vyšehrad.
  04
  Místo, ze kterého dýchá historie a kde se podle pověsti měl vynořit právě kníže Horymír na svém koni Šemíkovi, když se vrhl ze skal Vyšehradu, může mít skvělou budoucnost.

  Kdo za projektem stojí

  Jsme společnost SEBRE a za sebou máme už několik úspěšných a oceňovaných projektů, které jsme realizovali v Praze i dalších městech.
  Za všechny naše projekty může mluvit třeba DRN, polyfunkční dům se zelenou střechou a fasádou, který vznikl na nároží Národní třídy a Mikulandské ulice a zároveň navázal na historickou zástavbu. Máme na kontě také rekonstrukci Šporkovského paláce a stavbu bytového domu Komunardů 35 v Praze-Holešovicích.

  I na základě našich projektů byl náš dvorní architekt Stanislav Fiala, který je i autorem návrhu pro Šemíkův břeh, vyhlášen architektem roku 2019.

  FAQs

  Co plánujete stavět?
  Naším záměrem je postavit multifunkční areál s dostatečným prostorem pro bydlení, veřejné setkávání, sport a další volnočasové aktivity. Namísto zanedbaného nepřístupného areálu chceme vytvořit otevřený zelený prostor s návazností na novou náplavku a propojením na Císařskou louku. V plánu máme čtyřpodlažní bytové domy plné zeleně, které spojuje aktivní parter s obchody, kavárnami a dalšími službami.
  Proč chcete stavět na místě, kde stojí sportoviště?
  V současnosti se na pozemku nachází širší veřejnosti nepřístupné fotbalové hřiště (provozované soukromým vlastníkem) a k němu přilehlé parkoviště. Rozsáhlou parkovací plochu mají také další objekty v areálu, autopůjčovna Easy a Erpet Golf Centrum. V hale tohoto centra došlo v roce 2019 k požáru a v danou chvíli ji bez nákladné rekonstrukce nelze provozovat. I další budovy jsou v havarijním stavu a přispívají k nevzhledné podobě tohoto břehu Vltavy.
  Kam teď budou lidé chodit sportovat, když se město zbaví velkého smíchovského sportoviště?
  Sportovní areál je nyní v soukromém vlastnictví, není provozován ani městskou částí, ani hlavním městem Prahou. V areálu se nachází golfové centrum Erpet a fotbalové hřiště, které není veřejně přístupné.

  I přesto, že v rámci areálu není žádná majetková ani provozní účast ze strany města, poskytneme za SEBRE dle memoranda uzavřeného s Městskou částí Praha 5 z vlastní iniciativy městu částku ve výši 41 milionů Kč. Ta bude poukázána na účet Městské části Prahy 5 a bude sloužit k vybudování veřejné infrastruktury v oblasti sportu.

  Město tedy díky investici získá značné prostředky na vybudování nové kvalitní a zejména veřejné sportovní vybavenosti na území Prahy 5. Díky dohodě SEBRE a původního vlastníka s městskou částí a magistrátem navíc již došlo k dalšímu plnění. SEBRE zajistilo sportoviště pro ragbyový klub RC Tatra Smíchov na Císařce v rámci Prahy 5, které by jinak v následujících letech zaniklo. Jde o tradiční klub jehož zázemí využívají stovky dětí a sportovců.
  Kdo stojí za návrhem projektu?
  Naším dvorním architektem je Stanislav Fiala z ateliéru Fiala + Němec. Investorem jsme my, společnost SEBRE, která má bohaté zkušenosti s mnoha developerskými projekty v České republice i v zahraničí.

  Ve spolupráci se Stanislavem Fialou nás baví dělat kvalitní moderní architekturu plnou zeleně. Zeleň a využití veřejného prostoru je pro nás hlavní opěrný bod pro realizaci budov, které slouží nejen jako funkční objekty, ale také jako organická součást městské mozaiky.
  Co je vaším cílem? Proč chcete stavět zrovna na Smíchově?
  Chceme se podílet na budování kvalitního veřejného prostoru, nových možností bydlení a trávení volného času v centru Prahy. Naším záměrem je celý prostor zvelebit, otevřít a nabídnout další upravenou náplavku Vltavy, která bude lákat k procházkám, vyjížďkám na kole, v létě třeba i ke koupání nebo projížďce na loďce či paddleboardu.

  Našim cílem není nic menšího než vytvořit funkční veřejný prostor plný rostlin a stromů, který dotvoří charakter Smíchova a stane se přirozenou součástí moderní pražské architektury. Chceme nabídnout něco, co využívá blízkou řeku i dostupnost centra města a spojuje to v jeden organický celek.
  Co přinese projekt Praze 5? Nepůjde o velkou zátěž pro území?
  Zavázali jsme se k poskytnutí plnění ve prospěch Městské části Prahy 5 v celkové výši 71 milionů Kč. Uzavřeli jsme společné závazné memorandum, kde je stanoveno, že Praze 5 jako investor zaplatíme příspěvek 41 milionů Kč na veřejnou infrastrukturu do oblasti sportu a dále poskytneme nepeněžité plnění spočívající ve vybudování cyklostezky, chodníků, nábřežní promenády a veřejné zeleně v předpokládané hodnotě nejméně 30 mil. Kč.  

  Architekt se soustředil na vytvoření plnohodnotného veřejného prostoru Městské části Prahy 5, plného zeleně a rekreačních prvků. Přineseme otevřenou náplavku s pozvolným vstupem do vody a průmyslové dědictví Smíchova přetavíme v moderní živoucí čtvrť.

  V rámci dřívějších dohod s Prahou 5 jsme již zajistili sportoviště pro ragbyový klub RC Tatra Smíchov na Císařce. Bez něj by tomuto tradičnímu pražskému sportovnímu týmu, jehož zázemí využívají stovky sportovců i dětí, hrozil zánik.
  Jak bude v místě vyřešená doprava a parkování pro tolik lidí?
  Veškeré parkovací prostory jsou zamýšlené jako podzemní, což znamená, že bychom chtěli opustit stávající podobu, kdy betonové parkovací plochy zabírají velkou část prostoru, který by mohl mít lepší využití.

  Navíc předpokládáme, že díky dobré dostupnosti veřejné dopravy – ať už se jedná o stanici metra, tramvajovou zastávku, vlakové nádraží nebo zastávku přívozu – není pro rezidenty nezbytně nutné v tomto místě vlastnit auto. To je směr, který je plně následuje trendy rozvoje moderních měst.
  Je projekt v souladu s budoucím Metropolitním plánem?
  Metropolitní plán v místě předpokládá hustou zástavbu blokového typu do výšky až šesti nadzemních podlaží a nadto ještě různá prostorová řešení střech. Budoucí regulace této plochy tak přijde dokonce s výrazně intenzivnější formou zástavby, než je náš záměr Šemíkův břeh, a to jak do výšky, tak i do hustoty zástavby. To by znamenalo mimo jiné méně veřejných prostranství, než jak to my navrhujeme.
  Bude prostor skutečně veřejně přístupný? Nebude to jenom další uzavřená rezidence?
  Součástí projektu nejsou pouze byty, ale i multifunkční otevřený prostor využívající aktivní parter, tedy veřejně přístupné přízemí, kde budou kavárny, obchody, posezení, spousta zeleně a otevírající se náplavka směrem k nábřeží Vltavy, kde postavíme relaxační zónu i novou cyklostezku. Celý projekt je transformací dnes zcela neprostupného území.

  Cílem architekta Fialy je vytvořit kvalitní a vyhledávaný veřejný prostor k zastavení se a odpočinku, ne pouze hybridní zelenou plochu, která splňuje spíše vizuální funkci, ale chybí jí funkčnost a životnost.
  Jak je to s územním plánem pro dané území, s čím v místě aktuálně počítá?
  Abychom náš záměr mohli realizovat, potřebujeme změnu územního plánu, protože ten aktuálně nepočítá s bytovou výstavbou. Podnět ke změně, evidovaný pod č. 70/2017, schválilo jako návrh na pořízení změny zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém jednání dne 14. června 2018 pod č. j. 38/111 v rámci pořízení změn vlny č. 14 ÚP SÚ hl. m. Prahy, a to zkráceným způsobem dle § 55a stavebního zákona. V současnosti se tak záměr nachází ve fázi zpracování návrhu změny územního plánu a schválení změny.
  V jaké fázi jednání s vedením Prahy 5 a Magistrátu aktuálně jste?
  Na úrovni městské části Prahy 5 vyslovila Rada souhlas s podnětem na pořízení změny územního plánu – Šemíkův břeh, a to na svém zasedání dne 16. května 2017 a dne 31. května 2017 usneseními pod č. 10/4/2017 a č. 25/697/2017. Vždy to bylo jednomyslným hlasováním.

  Aktuální vedení městské části nicméně začalo vystupovat proti našemu záměru, ačkoli se Městská část Prahy 5 memorandem zavázala k podpoře záměru, k vytváření podmínek pro jeho realizaci a poskytování součinnosti při přípravě a realizaci projektu tak, aby mohl být vybudován v co nejkratší době. Na úrovni Magistrátu se záměr nachází ve fázi zpracování návrhu změny územního plánu.
  Konzultovali jste projekt s odborníky?
  Dlouhodobě spolupracujeme s renomovaným architektem Stanislavem Fialou, který stojí za mnoha kvalitními architektonickými počiny a na základě naší spolupráce na multifunkční budově DRN na Národní třídě byl vyhlášen architektem roku 2019. Dostáváme pozitivní reakce na náš záměr jak ze strany odborníků (například architekt Peter Bednár), tak i od laické veřejnosti, která zatím měla možnost se s projektem seznámit.
  Nevznikne zastavěním fotbalového hřiště jen další tepelný ostrov uvnitř města?
  Fotbalové hřiště je dnes pouze na části řešené plochy, zbytek tvoří asfaltový povrch či štěrk a objemné skleněné budovy Erpet s térovou střechou. Realizací projektu dojde k výraznému ozelenění celého prostoru, vysazení mnoha stromů a úpravy povrchu tak, aby naopak bylo zajištěno zadržování vody v území. Se zelení počítáme i v samotných budovách. Ve výsledku tak dojde ke zlepšení současné situace, neboť je prokázáno, že místa s dostatkem zeleně vytvářejí stín a ochlazující ostrovy uvnitř rozpálených měst.

  Aktuality

  Více aktualit
  Líbí se vám záměr Šemíkova břehu? Zajímá vás, co nového se okolo projektu děje? Podpořte nás a sledujte náš profil na Facebooku.
  Šemíkův břeh na FB
  Rádi bychom od vás dostali zpětnou vazbu — jakou část záměru Šemíkův břeh oceňujete?
  Zvolte jednu nebo více možností.
  Zpřístupnění části Smíchova
  Nová vltavská náplavka
  Architektonické řešení
  Více bytů nedaleko centra
  Prostor pro kulturu a odpočinek
  Aktivní parter (kavárny, obchody)
  Odeslat
  Aby se vám web dobře používal (Souhlas s cookies)
  Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".
  Nastavení
  Povolit vše
  Nastavení cookies

  Upravte si cookies dle vlastních preferencí.
  Technické cookies
  Trvale zapnuto
  Tyto cookies jsou potřeba kvůli správnému fungování webu, bezpečnosti, správnému zobrazování na počítači nebo na mobilu, fungujícímu vyplňování i odesílání formulářů a podobně. Technické cookies nelze vypnout, protože by web dál nefungoval správně.
  Analytické a výkonnostní cookies
  Vyp
  Zap
  Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Čím víc lidí má statistické cookies zapnuté, tím lépe můžeme naše stránky optimalizovat, aby více odpovídaly tomu, co lidé na webu dělají.
  Personalizované a reklamní cookies
  Vyp
  Zap
  Díky použití personalizovaných souborů cookie se vás dokola nebudeme muset ptát na ty stejné informace nebo vám budeme moc nabízet produkty podle vašich zájmů nebo upravovat obsah webu přímo vám na míru.

  Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři, abychom vám mohli připomenout nabídky, které jste si prohlíželi na našich stránkách i jinde na internetu: na Facebooku, na Googlu nebo třeba na Seznamu. Díky tomuto souhlasu neuvidíte více reklam, ale uvidíte hlavně reklamy, které odpovídají vašemu hledání. Souhlas s těmito cookies lze kdykoliv odvolat.


  Souhlasím s vybranými cookies